JuH > Um okkur > nI' qun

cher sidefu neH 1984. Qap sidefu nab 'ej Qul jenwI'-Hov mebpa'mey qatwI' Qu'. QaQ chavmoH mebpa'mey vagh-Hov law' successfully DuHIvDI' 'oH. nIvbogh noy mebpa'mey ghom such as intercontinental mebpa'mey, hilton, starwood, accor, wyndham, marriott international 'ej ngaj yon Hoch sidefu products 'ej chavmoH. Huch nob Hoch chav ghur improvement yo'SeH principle. Sovbe'bogh rur jaj, brand sidefu moj undispute ra'wI' mebpa'mey qatwI' qaStaHvIS jungwoq.

qaStaHvIS 1984, nantong Textile Decoration companyhas cher.

qaStaHvIS 1986, wa'DIch localization textile especially nov mebpa'mey qaStaHvIS jungwoq---DuHIvDI' ghu' naQ ngaq lhasa mebpa'mey.

qaStaHvIS 1993, 'oH establishedsino u.s. pemvaD venture---nantong sidefu Textile wey.

qaStaHvIS 1997, ngaq DuHIvDI' 'oH shenyang Royal marriottwith chinese QongDaq linens---vagh-Hov mebpa'mey luxurious vu' american marriott mebpa'mey Management ghom.

qaStaHvIS 2001, 'oH passedthe iso9001 international laHlIj management pat certification.

qaStaHvIS 2004, iso14001 environmental protection pat certification juS 'oH.

qaStaHvIS 2008, appraised sidefu je jiangsu noy brand.

qaStaHvIS 2012, appraised 'oH je jenwI' cham 'entepray'Daq pa' jiangsu province.

pa' 2015, Occupational vanglu'Qo'DI' 'ej management pat certification Qap batlh ghaj.

qaStaHvIS 2015, appraised brand sidefu je vIngIl known trademarks qaStaHvIS jungwoq pong qum.

qaStaHvIS 2015, 'oH passedthe re-supervisionof chu' jenwI'-tech 'entepray'.